Earthship

Een Earthship is een huis, een thuis, een machine, 
gemaakt uit autobanden, flessen, blikken,
maar het is veel meer dan dat, het beschikt over een goed doordacht natuurlij, niet mechanisch ventilatie systeem, het houd je koel in de zomer en warm in wintertijd,
het is autonoom, zelfvoorzienend,
de electriciteit die je gebruikt komt van de zon, het water dat je gebruikt, drinkt, komt van de regen, 
je leeft met het huis en de omgeving rondom je.
Als je goed zorgt voor het huis, dan draagt het zorg voor jou en zal het je in al je noden voorzien.
 
An Earthship is a house, a home, a machine,
made from tires, bottles, cans,
but, it's much more than that, it's got an incredible ventilation system, that keeps you cool in the summer and warm in wintertimes, 
it's selfsufficient,
the electricity that you use comes from the sun, the water that you use, drink, comes from the rain,
you live with the house and the environment.
If you take good care of the house, the house will take care of you, and provides you in all your needs.